Acordul parintilor

 

Declaratie si Acord parinti

Înmânarea kitului de concurs este condiționată de prezentarea CI și de completarea, semnarea și predarea Declaratie pe proprie raspundere.