Declarație pe propria raspundere și Acord părinți

Înmânarea kitului de concurs este condiționată de prezentarea CI și de completarea, semnarea și predarea Declarației pe proprie raspundere.