Regulament oficial

Regulament (2022)

„La Petrovaselo în vie” este un eveniment sportiv având ca scop promovarea unui stil de viaţă sănătos şi creşterea numărului de practicanţi ai alergării în natură. Acesta este denumit în continuare Evenimentul.

Evenimentul este co-organizat de Clubul Sportiv „Asociaţia Alergotura” si de Petro Vaselo Winery în parteneriat cu autorități și instituții locale, cu sponsori, asociații, și persoane juridice sau fizice, care își aduc aportul pro-bono sau sub forma de voluntariat.

Evenimentul constă în trei curse de alergare de tip alergare în natură.

Informații cu titlu general

Informațiile despre Eveniment sunt publicate pe site-ul https://lapetrovaseloinvie.ro/ şi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/events/3006044196103354/

DETALIEREA CURSELOR ȘI A TRASEELOR

Evenimentul va cuprinde trei curse, desfășurate simultan, al căror start se va da din Crama Petro Vaselo Winery în data de 14 mai 2022 la ora 09:00, care se vor desfășura pe un traseu marcat, în zona localităților Petrovaselo – Cralovăț și împrejurimi.

Cursele evenimentului:

 • Cursa Bendis –  5km
 • Cros Ovaș – 14 km (diferența de nivel pozitivă fiind de 275 metri)
 • Cros PV Grand Cru – 28 km (diferența de nivel pozitivă fiind de 550 metri)

Crosul de 14km  se va desfasura pe o bucla de 14 km, ce poate fi vizualizata in animatie aici.

Traseul Cursei de 28 km este identic cu cel al cursei de 14 km și este realizat prin parcurgerea acestuia de două ori, a doua buclă fiind parcursă în sens invers primei, intorcerea efectuindu-se in zona de start/finish.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua modificări minore ale traseelor pentru a facilita desfășurarea în bune condiții de confort și siguranță a Evenimentului. Aceste modificări vor fi făcute publice pe site-ul web și pe pagina de Facebook a Evenimentului dacă vor exista deviații substanțiale de la traseele inițiale. Este posibil ca aceste modificari sa modifice distanta afisata in numele crosului cu cateva sute de metri.

Traseele vor fi semnalizate cu bandă de atenționare și/sau indicatoare, iar punctele de schimbare a direcției vor fi deservite de voluntari.

DURATA LIMITĂ

Duratele limită sunt de parcurgere a traseelor sunt de:

 • Cursa de 5 km: 1 ora de la plecarea primului concurent
 • Cursa de 14 km: 2 ore de la plecarea primului concurent
 • Cursa de 28 km: 3 ore de la plecarea primului concurent

Ora limita de plecare in oricare dintre curse este 09:45. Participantilor care nu se prezinta la start pana la aceasta ora nu le va mai fi permis accesul pe traseu si vor fi clasificati ca DNS (Did Not Start).

CRONOMETRARE, NUMERE DE CONCURS

Fiecare participant la cursele cronometrate va avea un număr de participare distinct. Acesta va trebui purtat pe piept (şi nu pe spate) pentru a fi vizibil arbitrilor și voluntarilor. Cronometrarea se va face prin înregistrare manuală într-un program specializat. În funcție de posibilitățile financiare organizatorul va oferi cronometrarea cu cip și sistem electronic de monitorizare a timpilor participanților.

Înscriere şi taxe de participare

VÂRSTA MINIMĂ

Pentru participarea la curse concurenții vor avea împlinite la data evenimentului varstele minime mentionate in tabelul de mai jos.

Pentru participarea minorilor (cu vârsta mai mică de 18 ani la data evenimentului, dar nu mai tineri de 14 ani împliniti la această dată), un părinte/tutore trebuie să contacteze organizatorii la adresa mail@alergotura.ro . În aceste cazuri este necesar acordul scris al unui părinte / tutore. Formularul trebuie depus, odată cu ridicarea numărului de start, de către participant sau părinte / tutore care va trebui să prezinte și un act de identitate precum şi dovezi evidente ale experienței minorului în alergare pe distanțe similare.

Cursa: Varsta minima:
Cros 5 km 14 ani
Cros 14 km 16 ani
Cros 28 km 18 ani

CATEGORII DE VARSTA

Se vor clasifica alergătorii pentru următoarele grupe de vârstă: 14-17 ani, 18-29 ani, 30-49 ani, +50 ani

Clasamentul pe categorii va fi publicat in masura in care cronometrarea se face printr-un sistem cu cip. Nu vor exista premii pe categorii ci doar publicarea locului fiecarui participant in cadrul categoriei.

ÎNSCRIEREA

Înscrierea se va face online pe pagina oficială a evenimentului https://lapetrovaseloinvie.ro/ – până în data de 09.05.2022 ora 23:59 sau la epuizarea numerelor alocate. În limita numerelor disponibile vor fi acceptate înscrieri și la locul desfășurării evenimentului, înainte de concurs, cu achitarea taxelor de participare aferente perioadei de înscriere.

Înscrierea are ca scop rezervarea unui număr de concurs la una din cursele evenimentului și se face pe principiul “primul venit – primul servit”.

Numerele de concurs sunt limitate pentru fiecare probă, după cum urmează:

 • Cros 5 km:  300 de numere (participanți)
 • Cros 14 km: 400 de numere (participanți)
 • Cros 28 km: 100 de numere (participanți)

Participanții se vor înscrie on-line pe site-ul https://lapetrovaseloinvie.ro/ . Având în vedere simultaneitatea curselor, o persoana poate fi înscrisă la o singura cursă.

Transferul de la o cursă la alta se poate face înainte de startul curselor, prin renunțarea la cursa inițială și re-înregistrarea la noua cursa, în limita locurilor disponibile si doar cu acordul organizatorului. Nu sunt admise transferurile catre persoane neincrise in concurs. Orice cerere de modificare va fi adresata in scris pe adresa mail@alergotura.ro cu pana la 48 de ore inaintea startului, respectiv in ziua evenimentului, la locul de start, cu pana la 30 de minute inaintea primului start.

Odată înscrierea făcută, numele și prenumele persoanei precum și cursa aleasă vor fi publicate pe site-ul https://lapetrovaseloinvie.ro/. Exceptie vor face modificarile facute in ziua evenimentului.

Înscrierea este validată doar după procesarea plății taxei de participare. Numerele concurenților se vor aloca în funcție de data de procesare a plății.

DISTRIBUIREA NUMĂRULUI DE PARTICIPARE

Se va face începând cu data de 13 mai 2022 în locațiile anunțate pe pagina de Facebook a evenimentului și pe site-ul https://lapetrovaseloinvie.ro/ . Participanților înscriși și confirmați prin plata taxei de participare li se va distribui un numar de participare specific cursei la care s-au înscris.

Înmânarea numarului de concurs este condiționată de prezentarea CI și de completarea, semnarea și predarea Declaratie pe proprie raspundere.

Alternativ, în data cursei există posibilitatea atribuirii unui număr de concurs fără înscrierea on-line în limita numerelor rămase disponibile însă aceasta NU este garantată, organizatorul putând decide servirea cu prioritate a celor cu rezervare on-line.

TAXA DE PARTICIPARE

Participarea la acest eveniment se face pe baza demonstrării achitării unei taxe de participare. Taxele de participare la cursele sunt trecute în tabelul de mai jos:

Tip cursă Până la 10.04.2022 sau epuizarea a 400 kituri Incepand cu 11.04.2022
5 km 100 lei 120 lei
14 km 100 lei 120 lei
28 km 100 lei 120 lei

In limita locurilor disponibile la locul de start acestea vor putea fi achiziționate pentru 150 lei.

Taxa de participare se va achita în contul Alergotura menționat mai jos, menţionând la detaliile de plată: „Participare La Petrovaselo in vie, cursa 5, 14 sau 28 km – Nume, prenume” (numele persoanei pentru care se efectuează plata):

RO45.BACX.0000.0007.9166.2000 al CS Asociația Alergotura deschis la banca Unicredit,  CIF 30549630

Inscrierea este considerata valida numai dupa primirea platii si confirmarea pe site-ul evenimntului (status CONF). Orice alt status nu ofera si nu garanteaza participarea la cursa.

Diverse

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru potențialele pierderi de obiecte personale ale participanților la cursă.

RENUNȚAREA PARTICIPĂRII LA EVENIMENT

Participanții pot renunța în orice moment atât la rezervarea/înscrierea on-line cât și la numărul de concurs prin contactarea directă a organizatorilor la adresa mail@alergotura.ro. Odată eliberată rezervarea la cursa respectivă, aceasta va fi disponibilă unui alt potențial alergător. Dacă participantul dorește să renunțe la numărul de concurs atunci acesta este rugat sa-l returneze în cel mai scurt timp organizatorilor, în conformitate cu instrucțiunile primite de la aceștia. În cazul renunțării, taxa de participare nu se restituie.

CONDITII DE PARTICIPARE

Fiecare persoană înscrisă este de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidentări şi/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. De asemenea, persoana înscrisă trebuie să îşi dea acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciții acestora a imaginilor proprii din cadrul evenimentului și pentru primirea de informaţii, pe email, cu privire la cursă (noutăţi/newsletter). Asumarea celor menţionate mai sus se va face odată cu semnarea  Declarației pe proprie răspundere (sau a tabelului anexat Declarației în cazul înscrierilor multiple) la ridicarea numărului de start.

Neprezentarea actului de identitate acordă organizatorului dreptul de a nu elibera numărul de participare. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la concurs a unui participant fără a motiva acest refuz.

Prin înscrierea validată la una din cele trei curse participantul va obține beneficiile mentionate pe pagina dedicata de pa site-ul evenimentului.

De regula acesta contine:

 • dreptul de a participa la cursa dorită;
 • numărul de concurs;
 • acces la punctele revitalizare;
 • medalie de finisher;
 • mostre și elemente publicitare oferite de sponsori

Opțional, fiecare participant va avea posibilitatea să achiziționeze produse și servicii specifice La Petrovaselo în vie 2022 cu o reducere de 5% oferita de Cramele Petrovaselo.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru potențialele pierderi de obiecte personale ale participanților la cursă.

TRANSPORT

Având în vedere localizarea Evenimentului, participanții sunt invitați să își organizeze transportul la și de la eveniment prin mijloace proprii.

PREMII

În cadrul evenimentului vor fi premiați primii trei participanți care trec linia de sosire, pe categorii feminin și masculin, fără categorii de vârstă (open), pentru fiecare cursă.

Nu vor exista premii pentru categoriile de varsta.

ECHIPAMENT OBLIGATORIU

Echipamentul obligatoriu va consta din:

 • încălțăminte sport adecvată alergării pe teren accidentat (cărări pe dealuri și drumuri neasfaltate);
 • pelerina de ploaie sau echipament specific de ploaie, dacă va fi nevoie;
 • telefon GSM funcțional, cu bateria încărcată – optional
 • număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față fără a fi deteriorat sau modificat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

OPRIREA, RETRAGEREA DIN CURSĂ, PENALIZĂRI, DESCALIFICĂRI

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • acesta s-a accidentat după start;
 • starea fizică a participantului nu-i mai permite continuarea cursei;
 • participantul nu este echipat corespunzător pentru cursă.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de urgență comunicate.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:

 • ARUNCARE DE GUNOAIE DE ORICE FEL PE TRASEU SAU IN PERIMETRUL ZONEI DE START-FINISH; Participantii sunt incurajati sa predea recipientele de plastic la punctele de hidratare sau la finish.
 • Ratarea unui punct de control sau ne-parcurgerea întregului traseu;
 • Nerespectarea regulilor competiției;
 • Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane;
 • Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs;
 • Participarea la o proba diferita decât cea la care a fost validată înscrierea.

DREPTURI DE AUTOR

Prin înscrierea în competiţie participanţii vor autoriza organizatorii inclusiv partenerii acestora să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanţii.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Declar că, am fost informat/informată cu privire la drepturile ce sunt recunoscute persoanelor fizice prin Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv, dar fară limitare, la dreptul de acces și intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, data nasterii, marime tricou) utilizarea imaginii/fotografiei si cu acțiunile care se întreprind in vederea procesării si utilizării acestora, in cadrul organizarii si derularii evenimentului.

Semnatura subsemnatului pe Declaratia pe propria raspundere si/sau marcarea corespunzatoare a campului de pe formularul de inscriere referitor la cele de mai sus reprezinta faptul că am fost informat și sunt de acord cu informațiile din prezentul document.

MODIFICĂRI

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica acest regulament fără a notifica în prealabil participanții. Dacă apar modificări semnificative ale regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook a evenimentului.

Prin ÎNSCRIEREA la această competiție participanții iau la cunoștință și acceptă prezentul Regulament.

Clubul Sportiv Asociația Alergotura este înregistrat de Ministerul Justiției din anul 2012 (CIF //2661/A/2012) ca entitate non-profit și deține număr de înregistrare în Registrul Sportiv din 2015 (Nr. CIS TM/7/00004/2015)